SoBanHang Đăng ký tài khoản

Số điện thoại của bạn

Số này sẽ được dùng để đăng ký tài khoản Sổ Bán Hàng

SoBanHang

Số điện thoại không hợp lệ

Hướng dẫn tải và đăng ký

1Nhập số điện thoại của bạn vào ô trên để đăng ký tài khoản
2Tải ứng dụng Sổ Bán Hàng
3Đăng nhập ứng dụng bằng chính số điện thoại bạn đã nhập để đăng ký
SoBanHang

Link website có chứa mã giới thiệu không tồn tại.

Vui lòng kiểm tra lại đường link hoặc liên hệ người giới thiệu để có link đúng.